Prodaja

Pored usluga servisiranja nudimo i mogućnost nabavke ronilačke opreme na zahtev kupca, kao i nabavku kompresora kako novih, tako i polovnih, repariranih.

Ponude šaljemo isključivo na zahtev.

Ostalo u našoj ponudi:

  • Izrada baze za daljinsko snabdevanje ronioca sa površine.
    Baza se izrađuje isključivo po zahtevu naručioca.
  • Izrada sistema banke vazduha sa panelom za punjenje ronilačkih aparata sa
    montažom na licu mesta.