Izolacioni aparati

Aparati otvorenog kruga disanja (medicinski vazduh), aparati zatvorenog kruga disanja (kiseonički), aparati samospasioci i ostali. Proizvođači aparta, Dreger, MSA AUER, MEDY, Đ. Đaković, ruski i ukrajinski proizvođači.

 • Godišnji pregled funkcionalne ispravnosti aparata
 • Servis pojedinih delova i sklopova
 • Pregled i atest boca za vazduh i kiseonik
 • Servis ventila boca
 • Izrada i montaža instalacije sa bankom vazduha za punjenje boca
 • Izrada i ugradnja Panela za brzo punjenje boca
 • Izdavanje stručnog nalaza o pregledu i ispitivanju aparata, (u saradnji sa akreditovanim institutima)
  www.bpi.rs – Institut za bezbednost i preventivni inženjering
  www.institut.co.rs – Institut ta zaštitu na radu
 • Uslužno punjenje boca medicinskim vazduhom i kiseonikom