Obuka

  • Kurs iz poznavanja i osnovnog održavanja kompresora
  • Izdavanje UVERENJA o završenom kursu
  • Termin održavanja kursa biće objavljen na web stranici
  • Slanje prijava preko e-maila
  • Minimalni broj polaznika, 3
  • Maksimalni broj polaznika 8-10
  • Održavanje kursa je u Delfin servisu ili po dogovoru kod naručioca