Ronilačke mešavine

  • Nabavka i ugradnja mešalice za izradu NITROX mešavine do 40%, O₂
  • Nabavka i kompletiranje ostalih sklopova potrebnih za izradu mešavina
  • Povezivanje sa kompresorom i obuka u rukovanju
  • Uslužno punjenje boca sa mešavinama