Kompresori

 • Nabavka i ugradnja novih kompresora i prateće opreme
 • Priprema i puštanje u rad novih kompresora
 • Servis i remont ronilačkih, mobilnih i stacionarnih kompresora firme BAUER-POSEIDON
 • Servis i remont ostalih kompresora firme BAUER-POSEIDON
 • Projektovanje i ugradnja instalacije za banku vazduha
 • Ugradnja panela za punjenje u sistemu “kompresor-banka”
 • Remontovanje i obnavljanje postojećih instalacija
  visokog pritiska
 • Servis i remont kompresora ostalih proizvođača
  ( Coltri, Auer, DON, Fenzy…)
 • Analiza medicinskog vazduha iz kompresora i boca, Dregerovim uređajem “Simultan” i izdavanje rezultata ispitivanja
 • Izdavanje dokumentacije o servisu i ispitivanju kompresora
 • Ugrađuju se isključivo originalni rezervni delovi
 • Za uslugu i delove dajemo garanciju godinu dana
 • Uslužno punjenje boca medicinskim vazduhom