Servis ronilačke opreme

Hidrostatski regulatori

Servisiranje regulatora svih modela od proizvođača: Mares, Scubapro, Poseidon, Aqualung, Spiro, Apeks, Cressi, Coltri, Beuchat, Seac Sub, Dreger i dr.

 • Nakon detaljnog rastavljanja i pregleda, delovi se peru u ultrazvučnoj kadi sa odgovarajućim sredstvom za pranje*
 • Dezinfekcija svih opranih delova, podmazivanje i sastavljanje
 • Testiranje i regulacija na test uređaju
 • Vođenje evidencije za svaki ispitani regulator i izdavanje rezultata ispitivanja
 • Ugrađuju se isključivo originalni rezervni delovi
 • Za uslugu i delove dajemo garanciju godinu dana
  *Pored osnovnih delova regulatora, servisiraju se i crevo inflatora, manometar, konzola i crevo odela. (manometar i delovi konzole se servisiraju spolja.)

Ronilačke boce

za medicinski vazduh, za mešavine i za medicinski kiseonik

  • Unutrašnji pregled, vizuelno ili pomoću endoskopa, čišćenje i antikorozivna zaštita odgovarajućim sredstvom
  • Hidrauličko ispitivanje boca i izdavanje atesta, od strane akreditovane laboratorije
  • Spoljašnje peskarenje boca, bojadisanje odgovarajućim postupkom i bojom preporučeno od strane proizvođača
  • Detaljno rastavljanje, pranje u ultrazvučnoj kadi i dezinfekcija svih delova ventila boca
  • Sastavljanje, podmazivanje, ispitivanje funkcionalne ispravnosti ventila na radnom pritisku
  • Ugrađuju se isključivo originalni rezervni delovi
  • Za uslugu i delove dajemo garanciju godinu dana

Kompenzatori plovnosti (BDC)

servisiranje kompenzatora plovnosti svih modela i proizvođača

  • Detaljno pranje i desalinizacija svih delova i sklopova kompenzatora
  • Servisiranje inflatorskog ventila kao i ostalih ventila
  • Sastavljanje, podmazivanje, ispitivanje funkcionalne ispravnosti
  • Ugrađuju se isključivo originalni rezervni delovi
  • Za uslugu i delove dajemo garanciju godinu dana

Manometri, dubinomeri i kompasi

  • Detaljno pranje i čišćenje
  • Servis manometara kod kojih je to konstruktivno moguće
  • Ugradnja novih originalnih sklopova